Stichting Viviane

Welkom thuis

bij Stichting Viviane

 

Een speciaal en veilig thuis voor bijzondere mensen

Stichting Viviane wil ervoor zorgen dat jongvolwassen mensen met een beperking in Zeeland kunnen wonen en leven in een omgeving waar geluk centraal staat.

Wie zijn wij?

Wij zijn drie ouders met samen 2 kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Onze kinderen zijn uniek, bijzonder en liefdevol. We zijn trots op onze kinderen!

Ondanks dat de liefde voor onze kinderen eindeloos is, is ons zorgvermogen als ouders niet eindeloos.  Wel willen wij verantwoordelijk blijven voor een zo optimaal mogelijke leefomgeving voor onze kinderen. Dit heeft ons doen besluiten een kleinschalige woonvoorziening te starten. 

Doelgroep

Wij richten ons op bewoners met een ernstige meervoudige beperking. 

Gezien de veiligheid op de groep en het door ons gewenste leefklimaat richten wij ons op rolstoelafhankelijke jong-volwassen bewoners. De beoogde bewoners zijn in staat om in een kleine groep te functioneren en kunnen in enige mate prikkels aan.

(Er wordt gebruik gemaakt van de basiscriteria zoals beschreven op het platform EMG en er dient sprake te zijn van zorgprofiel vg 8). 

Visie

Wij willen een optimaal welzijn voor onze kinderen. We willen dat zij gelukkig zijn. 

Voor onze kinderen moet een gelukkig leven voor een groot deel georganiseerd worden door anderen. Onze kinderen zijn even volwaardig mens als wij, met dezelfde behoeften en hetzelfde streven naar geluk. 

Onze kinderen zijn, door hun ernstige beperking, voor een groot deel niet in staat deze voorwaarden voor geluk zelf te organiseren. Zij zijn voor de organisatie hiervan sterk afhankelijk van anderen.  

Voor onze kinderen zijn een aantal voorwaarden zeer belangrijk om tot een gelukkig leven te kunnen komen, we denken daarbij aan: voldoende veiligheid, niet over- of ondervraagd worden en passende communicatie. 

Kortom, dat onze kinderen mogen zijn wie ze zijn. 

‘Iedereen heeft recht op geluk, niet bij iedereen is dit vanzelfsprekend. 

Wilt u iets bijdragen aan het geluk van onze bewoners?